Accept - SBR

De digitale structuur achter SBR

XBRL

De standaardtaal waarmee SBR wordt gerealiseerd is XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL wordt binnen SBR gebruikt voor het digitaal structureren van gegevens. Het brengt de publicatie, uitwisseling en verwerking van bedrijfsrapportages binnen de dynamische en interactieve wereld van het Internet.

XBRL biedt een algemeen platform voor het afwikkelen van kritische rapportageprocessen en verbetert de kwaliteit en efficiency van rapportages zowel tussen als binnen organisaties. XBRL is een techniek die door Accept in haar software wordt geïmplementeerd. U, als gebruiker, hoeft vanzelfsprekend de techniek achter XBRL niet te kennen.

De Nederlandse taxonomie

Waar XBRL de technische structuur achter SBR betreft, kan de Nederlandse Taxonomie worden beschouwd als het woordenboek van SBR. De Nederlandse Taxonomie omvat definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van rapportages. De Nederlandse Taxonomie is een ‘verklarende lijst’ van termen en definities en hun onderlinge afhankelijkheid die is gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen. Elk jaar komt een nieuwe versie van de Nederlandse Taxonomie beschikbaar.

Banken werken met een uitbereiding op de Nederlandse taxonomie; de zogeheten Bankentaxonomie.