Accept - SBR

Wat is SBR?

Standard Business Reporting (SBR) is een standaardmethode voor het samenstellen en aanleveren van financiŽle gegevens aan diverse overheidsinstanties en banken. Met SBR leggen ondernemers de gegevens in hun bedrijfsadministratie eenmalig op een uniforme manier vast. Eenmaal ingevoerde gegevens kunnen op die manier eenvoudig worden hergebruikt en kostbare tijd wordt bespaard.
 

SBR voorkomt interpretatieverschillen en administratieve fouten worden in een vroeg stadium gedetecteerd en eenduidig afgehandeld. Standard Business Reporting is een aanpak die internationaal wordt gebruikt en ondersteund. Verschillende landen werken reeds met SBR en het aantal landen dat het wil invoeren is groeiende. XBRL is de technologie waarmee de SBR-methode daadwerkelijk wordt ingevuld.
 

Betrokken partijen

SBR zal in de nabije toekomst worden gebruikt door verschillende overheidsinstellingen en een aantal banken. Klik op "lees meer" voor een globaal overzicht van alle betrokken partijen.
Lees meer Ľ
 

De structuur achter SBR

De standaardtaal waarmee SBR wordt gerealiseerd is XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL wordt binnen SBR gebruikt voor het digitaal structureren van gegevens.Waar XBRL de technische structuur achter SBR betreft, kan de Nederlandse Taxonomie worden beschouwd als het woordenboek van SBR. De Nederlandse Taxonomie omvat definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van rapportages.
Lees meer Ľ

 

sbrwebservices.eu

Bezoek sbrwebservices.eu voor meer informatie