Accept - SBR

Betrokken partijen

SBR zal in de nabije toekomst worden gebruikt door verschillende overheidsinstellingen en een aantal banken. Hieronder een globaal overzicht van de betrokken partijen.

  • De Belastingdienst: o.a. voor de aangifte van vennootschapsbelasting (vanaf 2013: aangifte over het jaar 2012), voor de aangifte van inkomstenbelasting (vanaf 2013: aangifte over het jaar 2012), voor de aangifte van omzetbelasting (vanaf 2014), voor de opgaaf van intracommunautaire prestaties (vanaf 2014).
  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek: o.a. voor statistiekopgaven.
  • De Kamer van Koophandel: o.a. voor jaarrekeningen.
  • Diverse banken (Rabobank, ING, ABN AMRO): o.a. voor kredietrapportages.