Accept - SBR Verwerker

Aanmaken - invoeren

De SBR Verwerker functioneert op basis van sjablonen (digitale invulformulieren). Afhankelijk van het SBR-document dat de gebruiker wil genereren, selecteert hij een ander sjabloon. Op basis van het gekozen sjabloon zal de SBR Verwerker een bijbehorend invoerscherm tonen.

De gebruiker kan in dit invoerscherm zijn gegevens handmatig invoeren.Hij kan er ook voor kiezen om (een gedeelte van) de in te voeren data uit een extern bestand of programma op te halen.

Omdat de ingevoerde gegevens aan bepaalde voorwaarden dienen te voldoen zal er zowel tijdens het invoeren als bij het opslaan een controle plaatsvinden.

Nadat alle gegevens zijn ingevoerd en succesvol zijn gevalideerd, kunt u het programma een SBR-bestand laten aanmaken. Dit bestand kan vervolgens worden weergegeven in de geïntegreerde SBR Viewer.
 

BAPI

De SBR Verwerker maakt het mogelijk om BAPI-berichten te importeren. Na import kunt u op basis van de gegevens uit het BAPI-bestand een nieuw SBR-document genereren.
 

Auditfile & XBRL

In de nabije toekomst zullen koppelingen op basis van AudtiFile en XBRL eveneens worden ondersteund.