Accept - Rapportgenerator

Werkprogramma

Met het Accept werkprogramma houdt u per administratie bij welke handelingen reeds zijn verricht en welke activiteiten nog openstaan. Op die manier behoudt u het overzicht en werkt u altijd volgens de richtlijnen die u zelf heeft vastgesteld.

Elk werkprogramma omvat een aanpasbaar aantal groepen die elk uit verschillende onderwerpen (vragen) bestaan. Aan elk onderwerp kunnen diverse controleopdrachten worden toegevoegd.

Daarnaast beschikt u over de mogelijkheid om in elk werkprogramma documenten toe te voegen. Denk in deze context bijvoorbeeld aan een uittreksel van de Kamer van Koophandel of een activalijst. Door uw administratieve stukken in digitale vorm toe te voegen bent u niet langer afhankelijk van een papieren archief.
 

Van basissjabloon tot werkprogramma op maat

Om met het Accept werkprogramma te kunnen werken dient u eerst een basissjabloon aan te maken. Het basissjabloon is - zoals de naam al aangeeft - de basis voor het werkprogramma dat u gebruikt bij uw administraties. Nadat u een sjabloon heeft aangemaakt, kunt u een administratie openen en op basis van het sjabloon kan een specifiek werkprogramma worden toegevoegd.
 

Import (standaard)modellen

Wanneer u gebruik wenst te maken van een standaard werkprogramma, zoals bijvoorbeeld het standaardmodel van de NOVAK (Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren) biedt Accept u de mogelijkheid om deze te importeren. Via de actie ‘Inlezen werkprogramma’ start u een wizard die u in staat stelt om een standaardmodel te importeren.