Accept - Rapportgenerator

Communicatie

Nadat u een SBR-document heeft aangemaakt, kunt u dit met behulp van de SBR Communicator verzenden naar de betreffende instantie. Het programmaonderdeel waarmee u SBR-documenten kunt versturen heeft veel weg van een e-mailomgeving.

Zo is er onder meer een inbox aanwezig waarin retourberichten van overheidsinstanties en banken kunnen worden opgeslagen. Daarnaast blijven eenmaal verstuurde SBR-documenten beschikbaar zodat zij op een later tijdstip altijd nog geraadpleegd kunnen worden.

Directe communicatie

Een belangrijk voordeel van de Accept SBR Communicator is dat de communicatie rechtstreeks met de uitvragende instanties (banken, de KvK, het CBS en de belastingdienst) plaatsvindt. Hierdoor hoeft u als gebruiker wanneer u over een eigen PKI-overheidscertificaat geen extra kosten per te verzenden document te betalen.
 

Documentenbeheer

De optionele functionaliteit ‘documentenbeheer’ maakt het mogelijk om documenten aan uw administratie(s) in Accept Rapportage toe te voegen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een ontvangstbevestiging van de door u ingediende deponeringsstukken bij de belastingdienst.

Certificaat

SBR Documenten dienen vanaf 2014 exclusief via Digipoort naar de belastingdienst te worden verzonden. Om te communiceren met Digipoort wordt er gebruik gemaakt van een PKI-overheidscertificaat. Dit is een ander certificaat dan dat in het verleden voor het BAPI kanaal werd gebruikt. Wanneer u (nog) niet over een eigen PKI-overheidscertificaat beschikt, kunt u door middel van een verzamelcertificaat toch communiceren met Digipoort. Accept biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van zo’n verzamelcertificaat.

Klik hier voor meer informatie over het PKI- overheidscertificaat en het verzamelcertificaat »