Accept - Financieel

Uren- en projectadministratie

Naast het registreren van uren maakt onze urenadministratiesoftware het mogelijk om conceptdeclaraties (vrijwel) automatisch te vervaardigen. De definitieve declaratie en verwerking vindt plaats in de financiŽle administratie.

Bij het registreren van uren kunt u zelf bepalen welke gegevens er op wat voor manier vastgelegd dienen te worden. Wat is bijvoorbeeld de kleinste tijdseenheid (kwartier, halfuur of uur)? Registreert u de uren per week, maar is de rapportage (en declaratie) per maand? Waarop worden de indirecte uren verantwoord? Met onze urenadministratiesoftware kunt u het allemaal zelf instellen. Daarnaast kunt u het programma eenvoudig aanpassen aan de binnen uw kantoor gebruikte terminologie.
 

Registreren met een extra dimensie

Het verantwoorden van de uren per medewerker of per cliŽnt gebeurt op werksoortniveau en kan indien gewenst plaatsvinden op sub-werksoort. Daarnaast biedt onze urenregistratiesoftware de mogelijkheid om een extra dimensie toe te passen. Hiermee kunt u de uren ook per boekjaar, per project of per dossier bijhouden en declareren. Uren worden per medewerker per tijdseenheid op de cliŽnt verantwoord.

Binnen de rechtenstructuur kan op een eenvoudige wijze worden bepaald tot welke gegevens en opties uw medewerkers toegang hebben. Tijdens het boeken rekent de urencalculator voor u het aantal te declareren uren uit. Toets de begin- en/ of eindtijd in en het aantal uren wordt berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de kleinste tijdeenheid.

Koppeling met declaratie

De koppeling met declaratie stelt u in staat om op een snelle en uiterst flexibele wijze uw werkzaamheden in conceptvorm te vervaardigen. Bij de cliŽnt legt u eenmalig een zogenaamde comprimeringscode vast. Hiermee wordt bepaald hoe gedetailleerd de declaratie bij de betreffende cliŽnt eruit moet zien. U kunt alle omschrijvingen en bedragen (inclusief op– en afboeken en voorschotten) aanpassen.

Indien u akkoord gaat met het voorstel, kunt u de declaraties laden in Accept Financieel. Het voorstel kan worden ingelezen als proeffactuur of direct worden afgedrukt en verwerkt. U kunt de door ons aangeboden urenadministratiesoftware enkel koppelen met declaratie wanneer u in het bezit bent van Accept Financieel met de declaratiemodule.