Accept - Financieel

Telebanking

Met behulp van de module ‘Telebanking’ gaat het verwerken van bankafschriften met Accept Financieel bijna vanzelf. Dankzij automatische herkenning verloopt het inlezen van de afschriften van vrijwel elke bank zeer soepel. Betaal- en incasso-opdrachten kunnen eenvoudig worden aangemaakt vanuit de openstaande posten.

Betaalopdrachten

Vanuit de openstaande postenlijst kan een betaaladvieslijst worden gegenereerd. Aan de hand van deze lijst kunt u als gebruiker bepalen welke posten betaald moeten worden. Het aanmaken van deelbetalingen is hierbij eveneens mogelijk.

Nadat u de te betalen posten heeft vastgesteld, kunt u een PAIN-XML bestand genereren. Dit bestand kunt u aanleveren bij uw bank (bijvoorbeeld via de website). Door de invoering van het universele betalingssysteem SEPA is het aanleveren van betalingen in het Clieop03-formaat sinds 1 februari 2014 niet meer mogelijk.
 

Bankafschriften

Bankafschriften kunnen elektronisch bij de bank worden opgehaald. Opgehaalde bestanden kunnen in een tussenbestand worden ingelezen. Met behulp van dit tussenbestand en een koppelbestand (relaties) kan er automatisch worden geboekt. Het ophalen van bankafschriften kan via banksoftware of via internet (bijvoorbeeld Rabo downloaden transacties) gedaan worden.
 

Incasso

Vanuit de openstaande postenlijst kan een incasso-advieslijst worden gegenereerd. Op basis van deze advieslijst kunt u bepalen, welke posten geÔncasseerd moeten worden. Het aanmaken van deelincasso’s is eveneens mogelijk. Per debiteur kunt u bepalen, hoe er met de openstaande posten omgegaan moet worden.

Nadat u de te incasseren posten heeft vastgesteld, kunt u een PAIN-XML bestand genereren. Ook dit bestand kunt u aanleveren bij uw bank.