Accept - Financieel

Boekhouding - Basisfuncties

Meerdere sub-administraties debiteuren crediteuren

Voor zowel de debiteuren als de crediteuren kunnen er meerdere sub-administraties worden aangemaakt. De saldi van een sub-administratie worden verzameld per grootboekrekening waarbij het kenmerk van een sub-administratie aanstaat en waaraan debiteuren of crediteuren gekoppeld zijn.
 

Meerdere (doorlopende) boekjaren per administratie

In Accept Financieel wordt er gewerkt met doorlopende boekjaren. Dit houdt in dat alle historie altijd direct zichtbaar blijft. Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar wordt het voorgaande boekjaar automatisch afgesloten.
 

Corrigeren historische mutaties

Vanuit diverse functies, zoals dagboeken, grootboek en sub-administraties, kan de historie van de mutaties worden bekeken. Daar waar nodig kunnen mutaties worden aangepast en of worden verwijderd. De aanpassingen kunnen in historie plaatsvinden.
 

BTW aangifte

Per administratie kan een aangifte BTW aangemaakt worden. De gegevens kunnen vanuit de financiŽle administratie automatisch worden ingelezen en eventueel worden gecorrigeerd. De aangifte kan echter ook handmatig worden samengesteld. Het is tevens mogelijk om het verloop van vorige aangiften terug te zien.
 

Aanmaningen

Op diverse niveaus is het mogelijk om een aanmaning te versturen. De opmaak van de aanmaningen is vrij instelbaar en indien de e-mail adressen per debiteur zijn ingevoerd dan zijn de aanmaningen automatisch per e-mail te versturen.

(Automatisch) boeken

Het invoeren van financiŽle mutaties kan handmatig en automatisch. Alle boekingen worden direct verwerkt, zodat de lijsten met openstaande posten en saldi altijd up-to-date zijn. Voor automatisch boeken bestaat de keuze uit verwerking van bankafschriften, vaste journaalposten en importmutaties.
 

Cummulatieven (saldi) per dag

Alle bedragen worden per dag opgeslagen. Hierdoor is het mogelijk om een saldibalans en of openstaande postenlijst uit te draaien van het verleden. Diverse lijsten zijn hierdoor per dag, week, maand of jaar beschikbaar zonder dat er tijdrovende berekeningen moeten plaatsvinden.
 

Audittrail

Door de aanwezigheid van een audittrail kunt u de mutaties van uw administratie controleren en zo nodig corrigeren. Iedere mutatie heeft een datum/tijd stempel. De historie wordt bewaard indien een mutatie wordt aangepast of verwijderd. Daarnaast kunt u zelf instellen bij welke wijzigingen de historie bewaard moet worden. Afzonderlijke mutaties kunnen worden gemarkeerd als zijnde gecontroleerd.
 

Vaste journaalposten

Wanneer u te maken hebt met transacties die periodiek terugkomen is het gebruik van vaste journaalposten wenselijk. Terugkerende transacties hoeven slechts eenmaal uitgewerkt te worden en kunnen vervolgens eenvoudig in het programma worden opgeroepen.