Accept - Financieel

Accorderen inkoop facturen

Binnengekomen facturen worden door veel bedrijven handmatig geboekt, gecontroleerd en verwerkt. Omdat deze handelingen vaak door verschillende medewerkers binnen één onderneming worden uitgevoerd, is een actueel overzicht van alle ontvangen facturen vaak niet voorhanden. Daarbij neemt het handmatig verwerken van facturen veel tijd in beslag en bestaat het risico dat belangrijke facturen te laat of zelfs helemaal niet worden betaald.

Met de functionaliteit ‘accorderen inkoop facturen’ kunnen facturen in Accept Financieel automatisch worden geaccordeerd. Het programma geeft een overzicht van alle inkoop factureren waarna men – afhankelijk van de rechten per medewerker – kan aangeven dat een factuur gezien is, akkoord is, betaald en verwerkt kan gaan worden.

Hierna kan men via het betaalopdrachten programma de betalingen gaan uitvoeren. Alleen facturen die akkoord zijn voor betaling en verwerking worden hierbij aangeboden.

Accorderen inkoop facturen en Scan & Herken

Ontvangen facturen kunnen via Accept Scan & Herken automatisch in uw administratie worden aangemaakt. Het is tevens mogelijk om de gegevens van een factuur handmatig in Accept Financieel in te voeren. Via de functionaliteit documentenbeheer kunnen de ontvangen facturen in de vorm van een pdf-document aan de aangemaakte openstaande post worden gekoppeld. Facturen die in de vorm van een pdf-bestand aan de administratie zijn toegevoegd kunnen via de geïntegreerde pdf-viewer in Accept Financieel worden weergegeven. Op die manier bent u niet langer afhankelijk van een papieren archief.