Accept - Bedrijfsgegevens

Disclaimer

Accept Development B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze site. Aan de informatie en berekeningen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Al onze activiteiten zijn exclusief onderworpen aan de Algemene Bedrijfsvoorwaarden van Accept Development B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20077921, waarvan een exemplaar u desgevraagd kosteloos zal worden toegezonden.