Accept - Bedrijfsgegevens

Algemene voorwaarden

Al onze activiteiten zijn exclusief onderworpen aan de Algemene Bedrijfsvoorwaarden van Accept Development B.V.

Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20077921, waarvan een exemplaar u desgevraagd kosteloos zal worden toegezonden.